Какво е BIM и трябва ли ни?

Иван Цукев

bim-proektПостоянно сме под атака от рекламни кампании на различни фирми, статии и изказвания на „експерти“, усилено рекламиращи различен BIM софтуер. Най-популярни в България са Revit, ArchiCAD и Allplan. Ако видите брошурите ще решите, че това е решението на всичките ви проблеми. Но какво е BIM и трябва ли ни? Това е въпрос, който трябва да си зададем.

BIM идва от Building Information Modeling и в превод означава Строително Информационен Модел. Чрез BIM се създава и управлява документацията за един проект през целия му живот. т.е. от архитекта, през инженерните специалности, през строителите и след това поддръжката на сградата.

Моделът е 3D и представлява една база данни с информация, която всеки участник в процеса използва за различни цели. Проектантите ползват BIM за сложни анализи за ефективността на сградата, конструкцията и системите на сградата, като в крайна сметка създават строителната документация. Строителите използват BIM за да управляват по-ефективно ресурсите необходими за проекта (материали, персонал и техника). Това, заедно с възможността за по-точно остойностяване води до предимство пред конкурентите още по време на търга за строителство. Инвеститорите правят бързи финансови анализи за своята инвестиция, пестят разходи от липсата на конфликти, ускореното строителство и ефективната поддръжка на сградата.

От тази информация става ясно нещо важно. Въпреки, че повечето софтуер е за проектанти, BIM не е само за проектанти. Предимствата от използване на BIM са в същата степен, а дори и по-големи за строителите и инвеститорите.

 

С BIM създаваме модел на сградата, като използваме конструктивни и архитектурни елементи в реалните им размери, както и действително оборудване и обзавеждане, предоставено ни от производителите им. Проектираме вече с обекти, а не линии. Създавайки 3D модел с оборудване в реалните си размери получаваме точни количествени сметки и лесно се засичат конфликти между отделните елементи на сградата. Пример за често срещан конфликт е отворите за инсталации да са прекалено големи, прекалено малки или въобще да са изпуснати. И трите случая водят до допълнителни разходи за строителството.

 

BIM е създаден с идеята да ни предостави следните предимства:
 • Дава възможност на проектанти да намалят времето за чертане и да се концентрират върху проектирането;
 • Дава информация на Строителя точно какво количество от кои материали са му необходими, кога да ги поръча и кои подизпълнители кога да бъдат на обекта, като по този начин пести време и оптимизира cash-flow-а и изразходването на ресурсите си;
 • Липса на проблеми в проектите и по-ефективна работа на Строителя води до намалено времетраене на строителството и минимизиране на исковете на Строителя. Това от своя страна води до намаляване на разходите, съответно по-висока възвращаемост на инвестициите си на Възложителите.
 • Повишена координация и рязко понижаване на грешки във всички етапи от лоша координация;
 • Точни количествени сметки и спецификации

 

Но BIM има и недостатъци:
 • Строителната документация на някои от специалностите много трудно се докарва до вида, който е наложен като практика в България, което води до трудности по време на одобряването и разчитането на проекта;
 • Необходимост от закупуване на нов софтуер;
 • Необходимост от планиране на внедряването на новия и сериозна инвестиция от време за обучение;
 • Допълнителни разходи за по-мощен хардуер;
 • Трудно и бавно внедряване на BIM от колеги, с които работим.
 • Липса на локализирани библиотеки, съпътстващи софтуера.

 

Тук има едно важно условие, за да са изпълнени повечето от горепосочените предимства. BIM трябва да е внедрен в цялата си същност и всички участници в строителния процес да го създават и ползват. Не може да очакване страхотна координация между отделните специалности по време на проектиране, когато само архитектът ползва BIM софтуер. Не можем да очакваме намаляване на строителната стойност заради точки количествени сметки, когато повечето специалности са ги направили на ръка.

 

Предимствата на BIM изчезват и остават само недостатъците, когато целият ви екип не работи с BIM!

 

Това не означава да отхвърлим BIM, а да направим усилията да създадем свой BIM екип, когато сме готови да въведем такъв софтуер, дори това да означава смяна на дългогодишен специалист.

 

В крайна сметка време ли е за BIM? Имаме ли вече необходимия софтуер или по-добре да изчакаме да се доусъвършенства? Готови ли сме да си променим начина на си мислене и комуникация с другите участници в строителния процес, за да внедрим BIM? Заслужават ли си всички тези разходи на време и пари за новата технология? Възможно ли е ползването на BIM в България сега или трябва да чакаме по-добра локализация на софтуера? Използвайте коментарите в блога, за да изкажете мнението си.

 

 

 

 

Абонирай се да получаваш AutoCAD Уроци по Емейл

 

BIM , , ,

 

Този сайт използва "бисквитки". Научи повече тук.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close